Cách mồi than siêu nhanh đối với than trắng

Chi tiết cách mồi than trắng Binchotan, cháy nhanh.